DNBs Eiendomskonferanse 2018

Report this content

DNB ønsker media velkommen til å delta på det som har utviklet seg til å bli Norges viktigste
eiendomskonferanse.

20. September 2018 | Fra kl. 10.00 | Oslo

Årets konferanse har en rekke temaer og keynote speakers som vil være interessant for media.
Her er noen av høydepunktene (se vedlegg for fullt program):

Ivar Tollefsen er kjent for sin utholdenhet som gründer og eier av Fredensborg så vel som sine polekspedisjoner. Fredensborg er den største eieren av skandinavisk boligeiendom og er markedsleder i Norge, Sverige og Danmark. Ivar vil snakke om bolig generelt og rammevilkårene i de markeder han har valgt å fokusere på, nemlig boligmarkedet i Norge, Sverige og Danmark.

Stefan Hyttfors er en av de mest ettertraktede foredragsholderne i Norden. Han ble tildelt prisen «Speaker of the Year» av Talerforum i 2012 og 2014, og er nå godt kjent også utenfor Sveriges grenser. Stefan kaller seg selv for futurist og vil dele sine tanker om fremtiden med fokus på utfordringer og muligheter. Han vil blant annet ta opp temaer som atferdsendring, trender, ledelse og teknologi.

I forbindelse med Norges Banks rentemøte vil Jeanette Strøm Fjære (DNB Markets) og Gunnar Selbyg (DNB Næringsmegling) gi ferske reaksjoner på rentebeslutningen og betydningen for de økonomiske utsiktene og næringseiendomsmarkedet i Norge

Se vedlagt oppdatert program for detaljert oversikt over foredragsholdere

Sted: DNB Bank

Dronning Eufemias gate 30, Bjørvika, Oslo

Vidar Korsberg Dalsbø

telefon 993 80 389

vidar.korsberg.dalsbo@dnb.no

Denne meldingen er sendt til deg fra DNB. Hvis du vil strykes fra våre lister, vennligst send en e-post til kommunikasjon@dnb.no

Besøk oss på www.dnb.no

Abonner

Dokumenter og linker