Endelig vedtak om konsernintern fusjon

Report this content

Det vises til melding av 21. desember 2018. Styrene i DNB Bank ASA, org.nr 984 851 006 («DNB Bank») og DNB Næringskreditt AS, org.nr. 846 069 062 («DNB Næringskreditt») har fattet endelig vedtak om å fusjonere selskapene.

Fusjonen gjennomføres som en konsernintern fusjon etter allmennaksjeloven § 13-24. Gjennomføring av fusjonen er betinget av at Finansdepartementet eller Finanstilsynet gir tillatelse til dette og at eventuelle innsigelser fra kreditorer har blitt avklart i samsvar med allmennaksjeloven. Fusjonen forventes gjennomført senest innen 31. desember 2019.

For ytterlig informasjon, vennligst kontakt: 

Roar Sørensen, Long-term Funding, tlf: +47 93 47 96 16

Denne informasjonen offentliggjøres i henhold til kravene i de Løpende forpliktelser.

Abonner