Full aktivitet etter gjenåpningen

Report this content

21. oktober 2021

DNB leverer tidenes beste tredje kvartal med et resultat på 6 883 millioner kroner, en økning på 1 337 millioner kroner fra tilsvarende kvartal i fjor, og 451 millioner kroner fra andre kvartal i år.

Det norske samfunnet er helt gjenåpnet, økonomien er i opptur og arbeidsledigheten er redusert til samme nivå som i februar 2020. Etter et svært godt første halvår fortsetter DNB å styrke sin finansielle posisjon, og alle deler av banken utvikler seg positivt.

– Alle viktige piler peker i riktig retning. Norge er åpent, og aktivitetsnivået i økonomien er nå høyere enn det var før nedstengingen. DNB opplever en sterk utvikling på alle områder i banken, og kombinert med vår solide portefølje har vi et veldig godt utgangspunkt for videre vekst og for utbetaling av utbytte, sier konsernsjef Kjerstin Braathen.


Økt aktivitet for bedrifter og personkunder

Gjennom kvartalet har kundene lånt mer penger av DNB. Utlånsveksten tilsvarer en årlig vekst på henholdsvis 3,7 og 2,9 prosent i person- og bedriftsmarkedet, i tråd med forventningen om en årlig vekst på 3 til 4 prosent. Samtidig øker både bedrifter og personkunder sparingen i banken.  

– Norge har våknet og hverdagen er endelig tilbake. Vi merker høy kundeaktivitet på alle områder. Det er oppsving i kundenes kortbruk, og blant bedriftskundene ser vi normalisering i nærmest alle bransjer, og en særlig hyggelig økning innen uteliv og restauranter, sier Braathen.

Økt aktivitet bidrar til å øke netto renteinntekter med 357 millioner kroner eller 3,8 prosent, sammenlignet med andre kvartal 2021.

Inntekter fra kundedrevne aktiviteter (provisjonsinntekter) utvikler seg positivt og øker med 3,2 prosent fra et sterkt tredje kvartal i fjor. Utviklingen skyldes økt kundeaktivitet særlig innen sparing, pensjon og forsikring.

Solid porteføljekvalitet og bedrede makroutsikter bidrar til netto tilbakeføringer på 200 millioner kroner i tredje kvartal.

Tidenes beste tredje kvartal

DNB leverte det beste resultatet i et tredje kvartal noensinne. Etter at Finansdepartementet i september opphevet de ekstraordinære utbyttebegrensningene for norske banker, har flere banker allerede varslet utbytte for 2020. I tråd med fullmakten fra generalforsamlingen 27. april i år har DNBs styre besluttet å utbetale et utbytte på 9 kroner per aksje for 2020. Dette er en økning på 60 øre fra 2019, og DNB fortsetter å levere på målet om å øke det nominelle utbyttet hvert år.

I juli godkjente Finansdepartementet DNBs tilbud på Sbanken, så nå er det Konkurransetilsynets godkjenning som gjenstår for at DNB kan gjennomføre kjøpet. Konkurransetilsynets konklusjon er ventet i løpet av oktober.

Finansielle nøkkeltall for tredje kvartal 2021 (tall for tilsvarende kvartal i 2020):

  • Driftsresultatet før nedskrivinger og skatt utgjorde 8,6 milliarder kroner (7,7)
  • Resultatet for kvartalet var 6,9 milliarder kroner (5,5)
  • Resultatet per aksje var 4,29 kroner (3,41)
  • Egenkapitalavkastningen var 11,4 prosent (9,5)
  • Kostnadsgraden var 40,1 prosent (42,5)
  • Den rene kjernekapitaldekningen (CET 1) var 19,2 prosent (18,9)

Detaljer om DNBs resultater finner du på ir.dnb.no

For ytterligere informasjon:  

Rune Helland, leder for Investor Relations, tlf. 23 26 84 00 / 97 71 32 50  

Thomas Midteide, konserndirektør for Kommunikasjon og bærekraft, tlf. 96 23 20 17  

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.