Fusjon med DNB ASA – tillatelser fra Finansdepartementet

Report this content

Generalforsamlingene i DNB ASA og DNB Bank ASA besluttet 30. november 2020 å fusjonere selskapene, med DNB Bank ASA som overtakende selskap.

Gjennomføringen av fusjonen er betinget av nødvendige myndighetstillatelser. De nødvendige tillatelsene ble gitt i dag, av Finansdepartementet.

Fusjonen forventes å bli gjennomført rundt 1. juli 2021. Det vil bli gitt mer informasjon om relevante tidspunkter i forkant av gjennomføringen av fusjonen.

Abonner