Gjenåpningsboost i norsk næringsliv

Report this content

DNBs resultat i fjerde kvartal 2021 var 6 155 millioner kroner, en økning på 881 millioner kroner fra tilsvarende kvartal i 2020.

Gjenåpningen av samfunnet gir en boost til aktivitetsnivået i den norske økonomien. Med arbeidsledighet tilbake til nivået før pandemien, og høy investeringsvilje hos bedriftene, opplever DNB stor pågang fra kunder.

– Veksten viser at norsk næringsliv har sterk motstandskraft, og igjen er det full fart i store deler av næringslivet. Vi er glade for at mange bedriftskunder tar oss med på vekstplanene sine. Vi har hatt historisk høy kundeaktivitet i DNB Markets dette kvartalet og har hentet kapital til vekst og nye arbeidsplasser. Veksten i utlån til bedrifter er også god, sier konsernsjef Kjerstin Braathen.

Prospera har kåret DNB til banken som er best likt blant storbedriftskundene i Norge, etter intervjuer med 1 145 store norske selskaper i 2021.

Etter et år med høy aktivitet og gode resultater på alle områder av banken har DNB en svært solid finansiell posisjon. Styret vil foreslå for generalforsamlingen et utbytte på 9,75 kroner per aksje for 2021, i tråd med konsernets utbyttepolicy. 

Rekordhøy aktivitet gir lønnsom vekst

Økt kundeaktivitet bidro også til at netto renteinntekter vokste med 806 millioner kroner, eller 8,5 prosent sammenliknet med fjerde kvartal i 2020, til tross for historisk lave rentenivåer i markedet.

Inntekter fra kundedrevne aktiviteter (provisjonsinntekter) økte med 555 millioner kroner, eller 22,2 prosent sammenliknet med tilsvarende kvartal i fjor. Veksten var hovedsakelig drevet av høyere inntekter fra DNB Markets og langsiktig sparing, i tillegg til inntekter fra betalingsformidling.  

Utlån til kunder økte med 56,8 milliarder kroner, eller 3,6 prosent, i løpet av 2021. Innskudd økte med 140,6 milliarder kroner, eller 12,7 prosent, i samme periode.  

Pådriver for bærekraftig omstilling

DNB har gjennom 2021 forsterket kompetansen og satsingen på fornybare verdikjeder. Banken skal være en pådriver for bærekraftig omstilling og skaffe til veie 1 500 milliarder kroner til bærekraftig omstilling fram til 2030. 

– Vi har god fart mot dette ambisiøse målet, og i fjor finansierte eller tilrettela vi for bærekraftige aktiviteter for over 200 milliarder kroner sammen med kundene våre. Det er stor pågang fra bedrifter som utvikler ny teknologi eller omstiller seg. Det gir meg økt tro på at banker og næringslivet vil spille en helt sentral rolle i nå ambisjonene i Parisavtalen, sier Braathen.

Finansielle nøkkeltall for fjerde kvartal 2021 (tall for tilsvarende kvartal i 2020):

 • Driftsresultat før nedskrivninger og skatt utgjorde 8,2 milliarder kroner (6,8)
 • Resultatet var 6,2 milliarder kroner (5,3)
 • Resultat per aksje var 3,79 kroner (3,28)
 • Egenkapitalavkastningen var 10,3 prosent (8,9)
 • Kostnadsgraden var 43,9 prosent (48,8)
 • Ren kjernekapitaldekning var 19,4 prosent (18,7)

Finansielle nøkkeltall for 2021 (tilsvarende tall for 2020):

 • Driftsresultat før nedskrivninger og skatt utgjorde 31,9 milliarder kroner (33,0)
 • Resultatet var 25,4 milliarder kroner (19,8)
 • Resultat per aksje var 15,74 kroner (12,04)
 • Egenkapitalavkastningen var 10,7 prosent (8,4)
 • Kostnadsgraden var 43,0 prosent (41,5)

DNBs finansielle ambisjoner står uforandret: egenkapitalavkastning (ROE) på over 12 prosent, kostnadsgrad (C/I) på under 40 prosent og en langsiktig utbyttepolicy der over halvparten av årsoverskuddet skal betales ut til eierne. DNBs ambisjon for kjernekapitaldekning målt ved CET1 er justert fra 17,1 til 17,6 prosent for å reflektere nye kapitalforventninger fra Finanstilsynet. DNB endrer sin skatteguiding fra 22 til 23 prosent.

For ytterligere informasjon:

Rune Helland, leder for Investor Relations, tlf. 23 26 84 00 / 97 71 32 50

Thomas Midteide, konserndirektør for Kommunikasjon og bærekraft, tlf. 96 23 20 17

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.