Kjøp av aksjer av primærinnsidere

Report this content

Oslo, 11. februar 2022

I dag, 11. februar 2022, ble totalt 9 704 aksjer i DNB Bank ASA kjøpt på vegne av enkelte primærinnsidere i DNB, som er medlemmer av konsernledelsen. Kjøpet ble utført samlet med en snittpris per aksje på NOK 212,7924.

Aksjene er kjøpt i henhold til aksjeprogrammet som ble godkjent av generalforsamlingen 30. juni 2020. Aksjer som erverves gjennom programmet har bindingstid frem til deltakeren trer ut av konsernledelsen, og blir deretter frigitt over en periode på tre år.

En liste over primærinnsiderne i DNB Bank ASA som har økt sin aksjebeholdning er vedlagt.

Denne informasjonen er meldepliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.

Abonner