Kvartalsregnskap for DNB Bank ASA

Vedlagt rapport for fjerde kvartal 2012 for DNB Bank ASA.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.

Denne meldingen er sendt til deg fra DNB. Hvis du vil strykes fra våre lister, vennligst send en e-post til kommunikasjon@dnb.no

Besøk oss på www.dnb.no

Abonner

Dokumenter og linker