Meldepliktig handel for primærinnsidere

Report this content

Jaan Ivar Semlitsch, styremedlem i DNB Bank ASA, har 22. oktober 2021 solgt 25 000 aksjer i DNB Bank ASA til kurs NOK 209,507. Se vedlegg for ytterligere detaljer.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.

Abonner