DNB Scandinavian Property Fund kjøper eiendom i Sverige

Report this content

DNB Scandinavian Property Fund kjøper kontoreiendommen HagaBlue beliggende i Solna kommune, nord-vest for Stockholm sentrum. Selger er Mengus Stockholm 2011 AB. Kjøpet finner sted gjennom overtagelse av eierselskapet til eiendommen, Mengus Twelve AB.

HagaBlue ligger i et veletablert kontor-/næringscluster og i umiddelbar nærhet til buss, tog og metro. Eiendommen er på totalt ca. 10.200 m2 og ble oppført av Skanska i 2002. Det er i perioden 2015 – 2017 gjennomført en betydelig oppgradering av bygget, og det fremstår nå som et moderne og attraktivt utleieobjekt. HagaBlue er klassifisert Breeam In-Use «Very Good».

HagaBlue er fullt utleiet til leietakere innen så vel offentlig som privat sektor. De største leietakere er Diskrimineringsombudsmannen, Risenta AB og Frøsunda Omsorg.     

Partene er enige om ikke å offentliggjøre kjøpesummen.

- Gjennom kjøpet av HagaBlue følger fondet sin strategi om å investere i både Norge og Sverige. HagaBlue ligger i et område av Stockholm som er i rivende utvikling og som etter vår vurdering har et vekstpotensiale. Eiendommen har kvaliteter vi mener blir etterspurt i fremtiden og som vi ønsker skal kjennetegne vårt fond. Dette gjelder både utforming, tekniske løsninger og høy kvalitet i forhold til miljø. Vi ser frem til å forvalte eiendommen videre med utgangspunkt i det gode arbeid som er nedlagt av Mengus, sier Gro Boge, adm.direktør i DNB Næringseiendom.

Fondet forvaltes av DNB Næringseiendom AS. Pr. 31.12 hadde fondet en samlet verdi på ca. NOK 8,2 mrd. Gjennomsnittlig årlig avkastning siste 5 år har vært 7,9 %. Etter kjøpet av HagaBlue består fondets portefølje av 14 eiendommer innen segmentene kontor, handel og hotell. Fondets investeringsramme er NOK 12,5 mrd.

Kontakt:

Gro Boge
Adm..direktør i DNB Næringseiendom
Telefon: 918 95 551

Multimedia

Multimedia