AVTALE MELLOM DOF ASA (”DOF”) OG FIRST RESERVE CORPORATION (”FRC”)

Det vises til pressemelding fra DOF datert 28.10.2008 vedr. fremsettelse av tilbud på aksjene i DOF Subsea, og etterfølgende meldinger.

DOF og FRC har i dag kommet til enighet om å avstå fra gjennomføring av deler av avtaleverket mellom selskapene slik beskrevet i pressemeldingen 28.10.2008. Dette gjelder DOFs overtakelse av bygg nr. 706 fra DOF Installer ASA, og FRCs erverv av 15,9% av aksjene i DOFs heleide datterselskap Norskan AS ved rettet emisjon i selskapet, med tilhørende opsjon til å utvide sin eierinteresse til 25% av aksjene i Norskan.

Kontaktperson:
CEO Mons S. Aase, tlf. 91661012.

Om oss

With a multi-national workforce in excess of 2,200 personnel, DOF ASA is an international group of companies which owns and operates a fleet of modern offshore/subsea vessels, and engineering capacity to service both the offshore and subsea market. With over 25 years in the offshore business, the group has a strong position in terms of experience, innovation, product range, technology and capacity. DOF’s core businesses are vessel ownership, vessel management, project management, engineering, vessel operations, survey, remote intervention and diving operations primarily for the oil and gas sector. From PSV charter to Subsea engineering, DOF offers a full spectrum of top quality offshore services to facilitate an ever-growing and demanding industry. The company's main operation centers and business units are located in Norway, the UK, the USA, Singapore, Brazil, Argentine, Egypt, Angola, and Australia. DOF ASA is listed on the Oslo Exchange since 1997.

Abonner