DOF - 3 nye langsiktige befraktningsavtaler og kjøp av skip

DOF er tildelt tre nye langsiktige kontrakter med tilsammen 8 års varighet. Totale kontraktsverdier er ca. NOK 365 millioner. Skandi Stolmen er tildelt en kontrakt fra Petrobras. Hun vil bli tilbakelevert fra dagens langsiktige kontrakt med Statoil i slutten av november. Oppstart på den nye kontrakten med Petrobras forventes å bli i slutten av desember 09, eller begynnelsen av januar 2010. Skandi Captain er tildelt en kontrakt med Petrobras. Hun er beskjeftiget på en langsiktig kontrakt med Shell UK. Oppstart på kontrakten med Petrobras vil skje i 2010. Den tredje nye kontrakten er med Fugro. For å betjene denne kontrakten har DOF blitt enig med Fitjar Mekaniske Verksted AS om kjøp av et skip av MT 6009 L design (Skandi Olympia). Skandi Olympia er et avansert fartøy med 44 manns innredning. Skipet forventes levert til DOF i løpet av inneværende år. Hun vil gå på kontrakt med Fugro i begynnelsen av mars 2010. Pris for skipet er ca. NOK 230 millioner. Kontaktperson: CEO MOns Aase, 91 66 10 12

Om oss

With a multi-national workforce in excess of 2,200 personnel, DOF ASA is an international group of companies which owns and operates a fleet of modern offshore/subsea vessels, and engineering capacity to service both the offshore and subsea market. With over 25 years in the offshore business, the group has a strong position in terms of experience, innovation, product range, technology and capacity. DOF’s core businesses are vessel ownership, vessel management, project management, engineering, vessel operations, survey, remote intervention and diving operations primarily for the oil and gas sector. From PSV charter to Subsea engineering, DOF offers a full spectrum of top quality offshore services to facilitate an ever-growing and demanding industry. The company's main operation centers and business units are located in Norway, the UK, the USA, Singapore, Brazil, Argentine, Egypt, Angola, and Australia. DOF ASA is listed on the Oslo Exchange since 1997.

Abonner