DOF - ny kontrakt

DOF ASA er blitt tildelt en 1-års kontrakt + 1 års opsjon med Statoil for Skandi Vega. Kontrakten har oppstart i midten av mai i en direkte fortsettelse av nåværende kontrakt.

Kontaktpersoner:

Mons S. Aase, CEO, Tlf: 91 66 10 12
Hilde Drønen, CFO, Tlf: 91 66 10 09

Abonner