DOF ASA - Godkjennelse og offentliggjøring av prospekt og oppstart av tegningsperioden

NOT FOR DISTRIBUTION OR RELEASE, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO THE UNITED STATES, CANADA, AUSTRALIA, THE HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA, SOUTH AFRICA OR JAPAN OR ANY OTHER JURISDICTION IN WHICH THE DISTRIBUTION OR RELEASE WOULD BE UNLAWFUL. OTHER RESTRICTIONS ARE APPLICABLE. PLEASE SEE IMPORTANT INFORMATION AT THE END OF THE ANNOUNCEMENT.

DOF ASA - Godkjennelse og offentliggjøring av prospekt og oppstart av tegningsperioden

Det vises til børsmelding datert 6. juli 2016 hvor DOF ASA ("DOF" eller "Selskapet") kunngjorde at den ekstraordinære generalforsamlingen ("Generalforsamlingen") har vedtatt å gjennomføre en fortrinnsrettsemisjon ("Fortrinnsrettsemisjonen") på minimum 750 000 000 og maksimum 1 200 000 000 nye aksjer ("Tilbudsaksjene") til en tegningskurs på NOK 1,00 per Tilbudsaksje ("Tegningskursen").

Fortrinnsrettsemisjonen gjennomføres i forbindelse med implementeringen av den overordnede refinansieringen av Selskapet som nærmere beskrevet i børsmelding datert 6. juni 2016 og Prospektet (som definert nedenfor).

På Generalforsamlingen ble det besluttet å redusere pålydende verdi på aksjene i Selskapet fra NOK 2,00 per aksje til NOK 0,50 per aksje gjennom en kapitalnedsettelse som er betinget av gjennomføring av Fortrinnsrettsemisjonen. Som følge av dette vil Tilbudsaksjene, når de utstedes, ha en pålydende verdi på NOK 0,50 per aksje.

Finanstilsynet har godkjent Selskapets prospekt datert 8. juli 2016 utarbeidet i forbindelse med Fortrinnsrettsemisjonen ("Prospektet").

Tildeling av Tegningsretter

Eksisterende aksjeeiere i Selskapet per utløpet av 6. juli 2016 (som registrert i Selskapets aksjeeierregister i Verdipapirsentralen (VPS) per utløpet av 8. juli 2016 ("Registreringsdatoen")) (de "Eksisterende Aksjeeierne"), vil bli tildelt omsettelige tegningsretter ("Tegningsrettene") i Fortrinnsrettsemisjonen.

Hver Tegningsrett gir fortrinnsrett til å tegne og bli tildelt én Tilbudsaksje til Tegningskursen (med forbehold om gjeldende rett i den aktuelle jurisdiksjonen til en Eksisterende Aksjeeier). Eksisterende Aksjeeiere vil bli tildelt 10,80581 Tegningsretter per aksje registrert eiet per Registreringsdatoen, avrundet ned til nærmeste hele Tegningsrett. For en beskrivelse av begrensninger med hensyn til tildeling, erverv og/eller utøvelse av Tegningsretter vises det til kapittel 16 "Selling and transfer restrictions" og kapittel 15.9 "Subscription Rights" i Prospektet.

Tegningsperiode:

Tegningsperioden for Fortrinnsrettsemisjonen vil begynne kl. 09.00 (CET) den 11. juli 2016 og utløpe kl. 16.30 (CET) den 25. juli 2016 ("Tegningsperioden").

Tegningsretter:

Tegningsrettene vil bli notert og kan handles på Oslo Børs fra kl. 09.00 (CET) den 11. juli 2016 til kl. 16.30 (CET) den 25. juli 2016 under ticker "DOF T". Tegningsretter som ikke er benyttet til å tegne Tilbudsaksjer, eller som ikke er solgt før utløpet av Tegningsperioden, vil ikke ha noen verdi og vil bortfalle uten kompensasjon til innehaveren.

Tegningsrettene vil ha økonomisk verdi hvis DOF aksjene handles til en pris over Tegningskursen i løpet av Tegningsperioden. Fortrinnsrettsemisjonen vil føre til en umiddelbar utvanning på mellom ca. 87 % og ca. 92 % for Eksisterende Aksjeeiere som ikke deltar i Fortrinnsrettsemisjonen (dersom henholdsvis det minste og maksimale antall Tilbudsaksjer i Fortrinnsrettsemisjonen utstedes).

Tegningskurs:

NOK 1,00 per Tilbudsaksje.

Forhåndsforpliktelse:

Selskapets største aksjeeier, Møgster Offshore AS, har forpliktet seg til å tegne seg for 750 000 000 Tilbudsaksjer i Fortrinnsrettsemisjonen, hvilket representerer 135 408 000 Tilbudsaksjer i tillegg til antall Tilbudsaksjer som omfattes av dets Tegningsretter. Møgster Offshore AS har ikke krevd tildeling av Tilbudsaksjer som overstiger antall Tilbudsaksjer dekket av sine Tegningsretter. Følgelig vil Møgster Offshore AS kun motta tilleggstildeling i den grad de øvrige Eksisterende Aksjeeierne og andre eiere av ervervede Fortrinnsretter ikke tegner seg for sine Tegningsretter.

Tegningsprosedyre:

Tegning av Tilbudsaksjer må gjøres ved å sende en korrekt utfylt tegningsblankett til en av tegningskontorene som beskrevet i Prospektet innen kl. 16.30 (CET) den 25. juli 2016, eller kan, for tegnere som er norske innbyggere med norsk personnummer, gjøres elektronisk gjennom VPS' online tegningssystem innen samme tidspunkt.

Overtegning og tegning uten Tegningsretter er tillatt.

Forvaltere:

Dersom en Eksisterende Aksjeeier eier aksjer i Selskapet som er registrert gjennom en forvalter på Registreringsdatoen, vil forvalteren vanligvis gi den Eksisterende Aksjeeieren informasjon om det samlede antall Tegningsretter vedkommende er berettiget til. Den relevante forvalteren vil vanligvis gi denne informasjonen til hver Eksisterende Aksjeeier i henhold til sine vanlige kunderelasjonsprosedyrer. Eksisterende Aksjeeiere som eier aksjer i Selskapet gjennom en forvalter bør kontakte forvalteren dersom vedkommende ikke har mottatt informasjon om Fortrinnsrettsemisjonen.

Notering og oppstart av handel i Tilbudsaksjene

Med forbehold om rettidig betaling av hele tegningsbeløpet i Fortrinnsrettsemisjonen, er det forventet at Tilbudsaksjene vil bli utstedt og levert til VPS kontoene tilhørende tegnere som blir tildelt Tilbudsaksjer på eller rundt 3. august 2016. Det forventes at Tilbudsaksjene tildelt i Fortrinnsrettsemisjonen vil bli handlet på Oslo Børs fra og med 4. august 2016.

Prospektet vil, med forbehold om regulatoriske begrensninger i enkelte jurisdiksjoner, være tilgjengelig på www.dof.no, www.dnb.no/emisjoner, www.nordea.no/dof og www.paretosec.no fra i dag, 11. juli 2016. Kopi av Prospektet kan fås gratis fra samme dato ved å kontakte Selskapet eller ett av tegningskontorene som beskrevet i Prospektet.

Prospektet, herunder tegningsblanketten, vil, med forbehold om regulatoriske begrensninger i enkelte jurisdiksjoner, bli distribuert til alle Eksisterende Aksjeeiere på eller rundt 11. juli 2016.

DNB Markets, en del av DNB Bank ASA, Nordea Markets og Pareto Securities er tilretteleggere for Fortrinnsrettsemisjonen. Pareto Securities er DOFs finansielle rådgiver i forbindelse med refinansieringen.

Advokatfirmaet Thommessen AS er DOFs juridiske rådgiver i forbindelse med refinansieringen.

Vennligst se Prospektet for ytterligere informasjon om vilkårene for Fortrinnsrettsemisjonen.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

CEO Mons Aase, tlf. +47 91 66 10 12

CFO Hilde Drønen, tlf. +47 91 66 10 09

IMPORTANT INFORMATION

This communication may not be published, distributed or transmitted in or into the United States, Canada, Australia, the Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China, South Africa or Japan. These materials do not constitute or form a part of any offer or solicitation to purchase or subscribe for securities of the company (the "Shares") in the United States, Norway or any other jurisdiction. The securities mentioned herein, including the subscription rights to subscribe for Shares (the "Subscription Rights"), have not been, and will not be, registered under the United States Securities Act of 1933 (the "Securities Act"). Neither the Shares nor the Subscription Rights may be offered or sold in the United States absent registration or an exemption from registration under the Securities Act. Any sale in the United States of the Shares or the Subscription Rights mentioned in this communication will be made solely to "qualified institutional buyers" as defined in Rule 144A under the Securities Act pursuant to transactions exempt from, or not subject to, the registration requirements of the Securities Act.

Any offering of securities will be made by means of a prospectus to be published that may be obtained from the Company once published, and that will contain detailed information about the Company and its management, as well as financial statements. These materials are an advertisement and not a prospectus for the purposes of Directive 2003/71/EC, as amended (together with any applicable implementing measures in any Member State, the "Prospectus Directive"). Investors should not subscribe for any Shares or acquire any subscription rights referred to in these materials except on the basis of information contained in the prospectus.

In any EEA Member State other than Norway (from the time the prospectus has been approved by the Financial Supervisory Authority of Norway, in its capacity as the competent authority in Norway, and published in accordance with the Prospectus Directive as implemented in Norway) that has implemented the Prospectus Directive, this communication is only addressed to and is only directed at "qualified investors" in that Member State within the meaning of Article 2(1)(e) of the Prospectus Directive ("Qualified Investors"), i.e., only to investors to whom an offer of securities may be made without the requirement for the Company to publish a prospectus pursuant to Article 3 of the Prospectus Directive in such EEA Member State.

In the United Kingdom, these materials are only being distributed to and are only directed at Qualified Investors who (i) are investment professionals falling within Article 19(5) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (as amended) (the "Order") or (ii) are persons falling within Article 49(2)(a) to (d) of the Order (high net worth companies, unincorporated associations, etc) (all such persons together being referred to as "Relevant Persons"). These materials are directed only at Relevant Persons and must not be acted on or relied on by persons who are not Relevant Persons. Any investment or investment activity to which this communication relates is available only to Relevant Persons and will be engaged in only with Relevant Persons.

DNB Markets, a part of DNB Bank ASA, Nordea Markets and Pareto Securities (the "Joint Lead Managers") are acting for DOF and no one else in connection with the rights issue and will not be responsible to anyone other than DOF for providing the protections afforded to their respective clients or for providing advice in relation to the rights issue and/or any other matter referred to in this communication.

This communication and any materials distributed in connection with this communication may contain certain forward-looking statements. By their nature, forward-looking statements involve risk and uncertainty because they reflect DOF's current expectations and assumptions as to future events and circumstances that may not prove accurate. A number of material factors could cause actual results and developments to differ materially from those expressed or implied by these forward-looking statements, including the risks and uncertainties to be set out in the prospectus.

Om oss

With a multi-national workforce in excess of 2,200 personnel, DOF ASA is an international group of companies which owns and operates a fleet of modern offshore/subsea vessels, and engineering capacity to service both the offshore and subsea market. With over 25 years in the offshore business, the group has a strong position in terms of experience, innovation, product range, technology and capacity. DOF’s core businesses are vessel ownership, vessel management, project management, engineering, vessel operations, survey, remote intervention and diving operations primarily for the oil and gas sector. From PSV charter to Subsea engineering, DOF offers a full spectrum of top quality offshore services to facilitate an ever-growing and demanding industry. The company's main operation centers and business units are located in Norway, the UK, the USA, Singapore, Brazil, Argentine, Egypt, Angola, and Australia. DOF ASA is listed on the Oslo Exchange since 1997.

Abonner