DOF ASA – Ny aksjekapital

Det vises til tidligere børsmeldinger vedrørende det subordinerte konvertible obligasjonslånet utstedt av DOF ASA ("DOF" eller "Selskapet") den 5. august 2016 (det "Subordinerte Konvertible Obligasjonslånet").

Obligasjonseiere i det Subordinerte Konvertible Obligasjonslånet har i henhold til vilkårene for det Subordinerte Konvertible Obligasjonslånet bedt om konvertering av obligasjoner med samlet pålydende verdi på NOK 6 650 000 til nye aksjer i Selskapet.

Som følge av dette har aksjekapitalen i Selskapet den 22. desember 2016 blitt forhøyet med NOK
3 325 000 ved utstedelse av 6 650 000 nye aksjer, hver pålydende NOK 0,50, til konverteringskursen på NOK 1,00 per aksje. Etter kapitalforhøyelsen er Selskapets aksjekapital NOK 750 660 600, fordelt på 1 501 321 200 aksjer, hver pålydende NOK 0,50.

De nye aksjene vil bli registrert på de respektive obligasjonseiernes VPS-konti og være omsettelige på Oslo Børs fra og med 22. desember 2016.

Etter konverteringen er det utestående beløpet under det Subordinerte Konvertible Obligasjonslånet NOK 493 240 482.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

CEO Mons Aase, tlf. +47 91 66 10 12

CFO Hilde Drønen, tlf. +47 91 66 10 09

Om oss

With a multi-national workforce in excess of 2,200 personnel, DOF ASA is an international group of companies which owns and operates a fleet of modern offshore/subsea vessels, and engineering capacity to service both the offshore and subsea market. With over 25 years in the offshore business, the group has a strong position in terms of experience, innovation, product range, technology and capacity. DOF’s core businesses are vessel ownership, vessel management, project management, engineering, vessel operations, survey, remote intervention and diving operations primarily for the oil and gas sector. From PSV charter to Subsea engineering, DOF offers a full spectrum of top quality offshore services to facilitate an ever-growing and demanding industry. The company's main operation centers and business units are located in Norway, the UK, the USA, Singapore, Brazil, Argentine, Egypt, Angola, and Australia. DOF ASA is listed on the Oslo Exchange since 1997.

Abonner