DOF ASA – Ny aksjekapital

Det vises til tidligere børsmeldinger vedrørende det subordinerte konvertible obligasjonslånet utstedt av DOF ASA ("DOF" eller "Selskapet") den 5. august 2016 (det "Subordinerte Konvertible Obligasjonslånet").

Obligasjonseiere i det Subordinerte Konvertible Obligasjonslånet har i henhold til vilkårene for det Subordinerte Konvertible Obligasjonslånet bedt om konvertering av obligasjoner med samlet pålydende verdi på NOK 6 650 000 til nye aksjer i Selskapet.

Som følge av dette har aksjekapitalen i Selskapet den 22. desember 2016 blitt forhøyet med NOK
3 325 000 ved utstedelse av 6 650 000 nye aksjer, hver pålydende NOK 0,50, til konverteringskursen på NOK 1,00 per aksje. Etter kapitalforhøyelsen er Selskapets aksjekapital NOK 750 660 600, fordelt på 1 501 321 200 aksjer, hver pålydende NOK 0,50.

De nye aksjene vil bli registrert på de respektive obligasjonseiernes VPS-konti og være omsettelige på Oslo Børs fra og med 22. desember 2016.

Etter konverteringen er det utestående beløpet under det Subordinerte Konvertible Obligasjonslånet NOK 493 240 482.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

CEO Mons Aase, tlf. +47 91 66 10 12

CFO Hilde Drønen, tlf. +47 91 66 10 09

Abonner