DOF ASA - plassering av nytt sikret obligasjonslån

DOF ASA har fullført plasseringen av et nytt sikret obligasjonslån på totalt NOK 975 millioner med oppgjørsdato 15. juni 2009. Som sikkerhet for obligasjonslånet vil det bli stilt 1. prioritets pant i aksjene i Norskan AS. Obligasjonslånet vil ha forfall den 10. juni 2011, og en søknad for notering av lånet på Oslo Børs vil bli sendt så snart som praktisk mulig.

I forbindelse med plasseringen har, DOF ASA kjøpt tilbake obligasjoner med pålydende sum av NOK 1,5 millioner i DOF 03 (ISIN NO0010247935) med forfall i desember 2009, NOK 222 millioner i DOF 05 PRO (ISIN NO0010404940) med forfall i juni 2010 og NOK 209 millioner i DOF04 PRO (ISIN NO0010321128) med forfall i juni 2011. Etter tilbakekjøpet er de resterende utestående beløpene av obligasjonene som ikke eiet av DOF ASA henholdsvis NOK 49 millioner, NOK 75 millioner og NOK 188 millioner. Justert for summen brukt til tilbakekjøpet har DOF ASA fått tilført netto likviditet på ca. NOK 575 millioner. I tillegg, og som et resultat av tilbakekjøpet av obligasjonene i DOF05 PRO, har DOF ASA fått forbedret likviditeten i 2010 med ca. NOK 800 millioner. Disse transaksjoner vil bli brukt til å refinansiere eksisterende gjeld og finansiering av selskapets generelle virksomhet. Innhentingen av kapital gjennom det nye obligasjonslånet gir en tilfredsstillende likviditetsbuffer ved eventuell svikt i forbindelse med mer tradisjonell gjeldsfinansiering i forbindelse med nært forestående refinansieringsehov. ”Vi er veldig fornøyd at obligasjonslånet ble godt mottatt i markedet, og at vi nå har sikret et komfortabelt likviditetsnivå i et ellers utfordrende finansmarked, ” sier CEO i DOF ASA, Mons Aase. Nordea Markets og Pareto Securities fungerte som tilretteleggere for det nye obligasjonslånet og tilbakekjøpet av utestående obligasjonslån. For mer informasjon, vennlig kontakt: DOF ASA Mons Aase, adm.dir , mobil +47 91661012

Om oss

With a multi-national workforce in excess of 2,200 personnel, DOF ASA is an international group of companies which owns and operates a fleet of modern offshore/subsea vessels, and engineering capacity to service both the offshore and subsea market. With over 25 years in the offshore business, the group has a strong position in terms of experience, innovation, product range, technology and capacity. DOF’s core businesses are vessel ownership, vessel management, project management, engineering, vessel operations, survey, remote intervention and diving operations primarily for the oil and gas sector. From PSV charter to Subsea engineering, DOF offers a full spectrum of top quality offshore services to facilitate an ever-growing and demanding industry. The company's main operation centers and business units are located in Norway, the UK, the USA, Singapore, Brazil, Argentine, Egypt, Angola, and Australia. DOF ASA is listed on the Oslo Exchange since 1997.

Abonner