DOF ASA - plassering av nytt usikret obligasjonslån

DOF  AS har suksessfullt gjennomført en plassering av et nytt usikret obligasjonslån på NOK 600 millioner, med forfall 9 mars 2015. Obligasjonslånet vil bli søkt notert på Oslo Børs.

Nettoprovenyet vil bli benyttet til generelle selskapsformål og refinansiering av eksisterende gjeld.

DOF ASA har også kjøpt tilbake totalt NOK 265,5 millioner i eksisterende utestående lån, fordelt som følger: NOK 90 millioner i DOF04 PRO (ISIN: NO 001032112.8, forfall juni 2011), utstående beløp etter tilbakekjøpet er NOK 91 millioner. NOK 150,5 millioner i DOF06 (ISIN: NO 001051840.0, forfall juni 2011), utstående beløp etter tilbakekjøpet er NOK 162,5 millioner. NOK 25 millioner i ISIN NO 001058279.4, forfall juli 2013, utstående beløp etter tilbakekjøpet er NOK 924,5 millioner.

Arctic Securities, First Securities, Nordea Markets og Pareto Securities var ”Joint Lead Arrangers” i forbindelse med plasseringen av det nye obligasjonslånet. 


For ytterligere informasjon kontakt:

DOF ASA

Mons Aase, CEO, telefon +47 91 66 10 12
Hilde Drønen, CFO,  telefon +47 91 66 10 09

Om oss

With a multi-national workforce in excess of 2,200 personnel, DOF ASA is an international group of companies which owns and operates a fleet of modern offshore/subsea vessels, and engineering capacity to service both the offshore and subsea market. With over 25 years in the offshore business, the group has a strong position in terms of experience, innovation, product range, technology and capacity. DOF’s core businesses are vessel ownership, vessel management, project management, engineering, vessel operations, survey, remote intervention and diving operations primarily for the oil and gas sector. From PSV charter to Subsea engineering, DOF offers a full spectrum of top quality offshore services to facilitate an ever-growing and demanding industry. The company's main operation centers and business units are located in Norway, the UK, the USA, Singapore, Brazil, Argentine, Egypt, Angola, and Australia. DOF ASA is listed on the Oslo Exchange since 1997.

Abonner