DOF ASA 2. KVARTAL 2012

Hovedpunkter:

  • DOF har oppnådd en historisk høy Ebitda, NOK 945 mill (NOK 742 eksl salgsgevinst) i 2. kvartal
  • Konsernet har sikret høy kontraktsdekning  resten av året og er godt posisjonert til et forventet godt subsea marked framover
  • Den operasjonelle inntjeningen forventes å være god i 3. kvartal
2. kv 2012 2. kv. 2011 30. jun 12 30.jun 11
Inntekter 2 119 1 581 3 987 2 967
Driftskostander -1 376 -1 086 -2 637 -2 097
Salgsgevinster 203 - 203 -
EBITDA 945 495 1 553 869
EBIT 684 215 1044 321
Resultat før skatt og urealiserte valuta/ finans instr. 333 -53 391 -247

Vedlagt følger finansiell rapport for DOF ASA for 2. kvartal 2012.

Kontaktperson: 

CEO Mons Aase, tlf. +47 91 66 10 12

CFO Hilde Drønen, tlf + 47 91 66 10 09

Abonner

Dokumenter og linker