DOF INSTALLER ASA – PLANLAGT RETTET EMISJON OG SALG AV NYBYGGINGSKONTRAKT (BYGGENR. 722)

DOF Installer ASA (“DOF Installer”) planlegger å gjennomføre en rettet emisjon med brutto emisjonsproveny på NOK 150 millioner ved utstedelse av totalt 7.500.000 nye aksjer til tegningskurs NOK 20 per aksje. Totalt antall aksjer etter gjennomføring av den planlagte emisjonen vil være 13.931.000 aksjer. Den planlagte rettede emisjonen vil være betinget av godkjennelse fra generalforsamlingen i DOF Installer som vil bli avholdt den 6. april 2010. Tegningsperioden vil være fra 18. mars 2010 til og med 24. mars 2010 kl 17:00. Tegningsperioden kan imidlertid avsluttes tidligere eller bli forlenget dersom DOF Installer ønsker det. DOF Subsea Holding 2 AS, majoritetsaksjonær i DOF Installer, har forpliktet seg til å tegne, og vil bli tildelt, ca. 53% av de nye aksjene som skal utstedes for å opprettholde sin eksisterende eierandel. De har i tillegg garantert for tegning av de gjenværende aksjene som skal utstedes i den planlagte rettede emisjonen. Formålet med emisjonen er å delfinansiere byggingen av DOF Installers store ankerhåndteringsskip som skal bygges av STX Europe i Norge (Aukra). Etter salget av nybyggingskontrakten for det første fartøyet (Skandi Vega) til DOF i februar 2010, har DOF Installer nå tre fartøy under bygging. DOF Installer har i tillegg inngått en avtale med DOF Subsea AS vedrørende salg av ytterligere en av sine nybyggingskontrakter (byggenr. 722) til en pris på NOK 153,5 millioner tilsvarende byggekostnaden og i samsvar med nåværende verdianslag fra skipsmeglere. Salget er betinget av godkjennelse fra generalforsamlingen i DOF Installer som vil bli avholdt den 6. april 2010, samt samtykke fra STX til overtakelsen av nybyggingskontrakten. DOF Installer har i forbindelse med salget av nybyggingskontrakten gitt DOF Subsea AS en rett til å selge nybyggingskontrakten tilbake til DOF Installer, til den samme prisen, i tilfelle DOF’s planlagte notering i Brasil av sin brasilianske virksomhet, Norskan Offshore, ikke er gjennomført innen slutten av juli 2010. Den planlagte rettede emisjonen er ikke betinget av gjennomføring av salget av nybyggingskontrakten. Den planlagte rettede emisjonen i kombinasjon med salget av nybyggingskontrakten for byggenr. 722 forventes å tilføre DOF Installer tilstrekkelig kapital til å fullføre nybyggingsprogrammet for de gjenværende to fartøyene. Dersom nybyggingskontrakten for byggenr. 722 selges tilbake til DOF Installer, og salget således reverseres, vil DOF Installer høyst sannsynlig ha behov for ytterligere egenkapital i løpet av fjerde kvartal 2010 i forbindelse med den planlagte overtakelse av dette fartøyet. For ytterligere informasjon, vennligst kontakt: Mons Aase, styreformann i DOF Installer Tlf: +47 91 66 10 12 Important notice: This notice is not an offer for sale of securities in the United States. The securities referred to in this notice have not been, and will not be, registered under the Securities Act of 1933 and may not be offered or sold in the United States absent registration or an exemption from registration.

Om oss

With a multi-national workforce in excess of 2,200 personnel, DOF ASA is an international group of companies which owns and operates a fleet of modern offshore/subsea vessels, and engineering capacity to service both the offshore and subsea market. With over 25 years in the offshore business, the group has a strong position in terms of experience, innovation, product range, technology and capacity. DOF’s core businesses are vessel ownership, vessel management, project management, engineering, vessel operations, survey, remote intervention and diving operations primarily for the oil and gas sector. From PSV charter to Subsea engineering, DOF offers a full spectrum of top quality offshore services to facilitate an ever-growing and demanding industry. The company's main operation centers and business units are located in Norway, the UK, the USA, Singapore, Brazil, Argentine, Egypt, Angola, and Australia. DOF ASA is listed on the Oslo Exchange since 1997.

Abonner