DOF Subsea AS - suksessfull plassering av nytt usikret obligasjonslån

DOF Subsea AS, et datterselskap av DOF ASA, har suksessfullt gjennomført en plassering av et nytt usikret obligasjonslån på NOK 700 millioner med forfallsdato i oktober 2015. Obligasjonslånet vil bli søkt notert på Oslo Børs.

Nettoprovenyet fra det nye obligasjonslånet vil bli benyttet til å refinansiere eksisterende obligasjonsgjeld, samt finansiering av selskapets generelle virksomhet.

I forbindelse med plasseringen av det nye obligasjonslånet har DOF Subsea AS kjøpt tilbake NOK 87,5 millioner i det eksisterende obligasjonslånet DOFSUB03 PRO (ISIN: NO 001 052662.7) med forfall i juli 2012 og NOK 149 millioner i DOFSUB04 (ISIN: NO 001 058971.6) med forfall i april 2014. Utestående beløp etter tilbakekjøpet er NOK 168 millioner i DOFSUB03 PRO og 601 millioner i DOFSUB04. I tillegg har DOF Subsea AS tegnet seg for NOK 200 millioner av det totale lånevolumet på NOK 700 millioner.

Arctic Securities og Swedbank First Securities var tilretteleggere i forbindelse med plasseringen av det nye obligasjonslånet.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt: CEO Mons S. Aase, tlf: +47 91 66 10 12

Om oss

With a multi-national workforce in excess of 2,200 personnel, DOF ASA is an international group of companies which owns and operates a fleet of modern offshore/subsea vessels, and engineering capacity to service both the offshore and subsea market. With over 25 years in the offshore business, the group has a strong position in terms of experience, innovation, product range, technology and capacity. DOF’s core businesses are vessel ownership, vessel management, project management, engineering, vessel operations, survey, remote intervention and diving operations primarily for the oil and gas sector. From PSV charter to Subsea engineering, DOF offers a full spectrum of top quality offshore services to facilitate an ever-growing and demanding industry. The company's main operation centers and business units are located in Norway, the UK, the USA, Singapore, Brazil, Argentine, Egypt, Angola, and Australia. DOF ASA is listed on the Oslo Exchange since 1997.

Abonner