DOF SUBSEA ASA: STATUS FOR AKSEPTER MOTTATT UNDER DOF ASAs TILBUD OM KJØP AV AKSJER I DOF SUBSEA ASA

Det vises til pressemelding datert 19. november 2008 og tilbudsdokument datert 28. oktober 2008, utarbeidet i forbindelse med tilbudet fremsatt av DOF ASA (DOF) for kjøp av gjenværende utestående aksjer i DOF Subsea ASA (DOFSUB) som ikke allerede er eid av DOF til en kontantpris av NOK 36,- pr aksje (”Tilbudet”).

Akseptfristen under Tilbudet utløp 19. november 2008 kl 17:30 CET. DOF er tilfreds med å kunne meddele at DOF på tidspunktet for offentliggjøring av denne meldingen har mottatt og registrert aksepter for 49 174 500 aksjer, som utgjør 41,07% av det samlede antall DOFSUB aksjer. Før Tilbudet eide DOF 68 455 991 aksjer i DOFSUB, som utgjorde 57,17% av totalt antall aksjer i DOFSUB. DOFs samlede eierandel, inklusive DOFSUB-aksjer omfattet av mottatte og registrerte aksepter under Tilbudet og forutsatt gjennomføring av Tilbudet vil således utgjøre 117 630 491 DOFSUB aksjer, som representerer 98,24% av samlet antall aksjer og stemmer i DOFSUB.

Betingelsene i punkt 3.6.a) og 3.6.b) i tilbudsdokumentet (vedrørende henholdsvis minimum akseptgrad og godkjennelser fra myndigheter) er dermed oppfylt. Forutsatt oppfyllelse av betingelsene i punkt 3.6 c), 3.6 d) og 3.6 e), forventer DOF at oppgjør under tilbudet vil finne sted 2. desember 2008.

Behandling og registrering av aksepter er ikke ferdigstilt, hvilket innebærer at DOFs samlede eierskap i DOFSUB, forutsatt gjennomføring av Tilbudet, kan øke ytterligere.

Kontaktperson:
Adm. dir. Mons Aase, tlf 91 66 10 12

Om oss

With a multi-national workforce in excess of 2,200 personnel, DOF ASA is an international group of companies which owns and operates a fleet of modern offshore/subsea vessels, and engineering capacity to service both the offshore and subsea market. With over 25 years in the offshore business, the group has a strong position in terms of experience, innovation, product range, technology and capacity. DOF’s core businesses are vessel ownership, vessel management, project management, engineering, vessel operations, survey, remote intervention and diving operations primarily for the oil and gas sector. From PSV charter to Subsea engineering, DOF offers a full spectrum of top quality offshore services to facilitate an ever-growing and demanding industry. The company's main operation centers and business units are located in Norway, the UK, the USA, Singapore, Brazil, Argentine, Egypt, Angola, and Australia. DOF ASA is listed on the Oslo Exchange since 1997.

Abonner