DOF SUBSEA REDERI AS – SALG AV SKANDI SANTOS.

AKASTOR ASA (AKA) har i dag sendt ut en melding med informasjon om etablering av at joint venture selskap mellom AKA og andre interesser som bl.a. vil erverve skipet SKANDI SANTOS («Skipet») etter avtale med DOF Subsea Rederi AS.

Salget av Skipet frigjør ca. NOK 350 mill. i likviditet etter dekning av kostnader og tilbakebetaling av gjeld.

DOF Subsea Rederi AS har eid Skipet siden dets levering i 2009. Skipet har siden da tjenestegjort under en bareboat leiekontrakt med AKOFS, et selskap i AKASTOR – gruppen.

Norskan Offshore Ltda. i Rio de Janeiro, Brasil (Norskan), et datterselskap av DOF ASA, har siden Skipets levering vært maritim driftsansvarlig og leverandør av maritimt personell under separat avtale med Petrobras, som Skipet vil fortsette å være engasjert under. Norskans leveranser av tjenester vil fortsette uendret.

DOF Subsea ROV AS, et datterselskap i DOF Subsea AS – gruppen, vil fortsette å eie og forsyne Skipet med ROVer, og dets søsterselskap DOF Subsea Brasil Servicos Ltda. vil fortsette å utføre ROV – tjenester om bord i Skipet, alt i samsvar med Skipets kontrakt med Petrobras.

Tjenestene som ytes under andre kontrakter som DOF – selskaper er del i vil bidra til årlige positive resultater i gjenværende kontraksperiode.

Mons S. Aase, CEO i DOF ASA og DOF Subsea AS, sier: «Skipet har vært en stor suksess for alle involverte siden dets levering. Selskapene i DOF ASA og DOF Subsea AS konsern ser frem til å fortsette det utmerkede samarbeid med AKASTOR og dets assosierte selskaper i dette suksessrike prosjektet, hvis verdier vi deler fullt ut.»

Avtalen om salg av Skipet til AKASTOR JV er med forbehold om godkjennelse fra Petrobras og andre godkjennelser og vilkår, som forventes klarert i løpet av Q4 2016.

Kontaktperson:

CEO Mons S. Aase, tlf. 91 66 10 12

CFO Hilde Drønen, tlf 91 66 10 09

Om oss

With a multi-national workforce in excess of 2,200 personnel, DOF ASA is an international group of companies which owns and operates a fleet of modern offshore/subsea vessels, and engineering capacity to service both the offshore and subsea market. With over 25 years in the offshore business, the group has a strong position in terms of experience, innovation, product range, technology and capacity. DOF’s core businesses are vessel ownership, vessel management, project management, engineering, vessel operations, survey, remote intervention and diving operations primarily for the oil and gas sector. From PSV charter to Subsea engineering, DOF offers a full spectrum of top quality offshore services to facilitate an ever-growing and demanding industry. The company's main operation centers and business units are located in Norway, the UK, the USA, Singapore, Brazil, Argentine, Egypt, Angola, and Australia. DOF ASA is listed on the Oslo Exchange since 1997.

Abonner