Finansiell rapport 1. kvartal 2014 DOF ASA

DOF konsernet har i 1. kvartal oppnådd en omsetning på totalt NOK 2 240 mill. og driftsresultat før avskrivninger (Ebitda) på NOK 960 mill. inkludert gevinst ved salg Skandi Bergen. Driftsresultat (Ebit) er NOK 728 mill og resultat etter skatt er NOK 405 mill. Konsernet har en kontraktsreserve på totalt NOK 61 milliarder.

Vedlagt følger Finansrapport pr. 1. kvartal 2014.

Det blir lagt ut webcast på www.dof.no torsdag 15. mai kl 11:00.

 Kontaktperson: 

CEO Mons Aase, Tlf. +47 91 66 10 12

CFO Hilde Drønen, Tlf + 47 91 66 10 09

Abonner

Dokumenter og linker