Finansiell rapport 1. kvartal 2015 DOF ASA

Report this content

DOF konsernet har i 1. kvartal oppnådd en omsetning på totalt NOK 2 521 mill og et driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) på NOK 776 mill. Konsernet har solgt 3 skip i perioden og EBITDA inklusiv salgsgevinst utgjør NOK 992 mill. Driftsresultat (EBIT) utgjør NOK 723 million.

Gjennomsnittlig utnyttelsesgrad for Konsernets flåte er 85% i 1. kvartal. Konsernet har pr. dags dato en kontraktsreserve inklusiv opsjoner på totalt NOK 64,2 milliarder og en samlet kontraktsdekning i 2015 på 81%.

Vedlagt følger Finansrapport 1. kvartal 2015.

Det blir lagt ut webcast på www.dof.no onsdag 20. mai kl 08:30.

 Kontaktperson: 

CEO Mons Aase, Tlf. +47 91 66 10 12
CFO Hilde Drønen, Tlf + 47 91 66 10 09