Finansiell rapport 1. kvartal 2016 DOF ASA

Konsernets inntekter (management rapportering) er for 1. kvartal NOK 2 182 mill (NOK 2 521 mill), og Ebitda er NOK 733 mill (NOK 767 mill). Ebitda inkl. salgsgevinst utgjør NOK 803 mill (NOK 992 mill). Driftsresultatet (Ebit) er NOK 205 mill (NOK 723 mill), herav utgjør nedskrivninger NOK 330 mill i perioden.

Gjennomsnittlig utnyttelsesgrad for Konsernets flåte har i 1. kvartal vært på 83%. Subsea flåten har oppnådd en utnyttelse på 82%,  AHTS flåten på 76% og PSV flåten på 90%. Konsernet har i 1. kvartal hatt to (deleide) skip i spotmarkedet i Nordsjøen, og fire skip har delvis vært i opplag.

Gjennomsnittlig kontraktsdekning eksklusiv opsjoner for flåten er på 73% for gjenværende del av 2016, henholdsvis 82% for PSV flåten, 73% for AHTS flåten og 68% for subsea flåten.

Datterselskapet DOF Subsea har i januar solgt Skandi Protector. To nybygg er levert etter balansedagen, henholdsvis et rørleggingsfartøy eid av DOF Subsea og Technip, og et ankerhåndteringsfartøy eid av Norskan. Begge nybygg var sikret langsiktige kontrakter ved levering.

Vennligst finn vedlagt finansrapport 1. kvartal 2016.

Webcast er tilgjengelig på www.dof.no fredag 13. mai 2016 kl 08.30.

Kontaktpersoner:
CEO Mons Aase, Tlf. + 91 66 10 12
CFO Hilde Drønen, Tlf. + 91 66 10 09

Om oss

With a multi-national workforce in excess of 2,200 personnel, DOF ASA is an international group of companies which owns and operates a fleet of modern offshore/subsea vessels, and engineering capacity to service both the offshore and subsea market. With over 25 years in the offshore business, the group has a strong position in terms of experience, innovation, product range, technology and capacity. DOF’s core businesses are vessel ownership, vessel management, project management, engineering, vessel operations, survey, remote intervention and diving operations primarily for the oil and gas sector. From PSV charter to Subsea engineering, DOF offers a full spectrum of top quality offshore services to facilitate an ever-growing and demanding industry. The company's main operation centers and business units are located in Norway, the UK, the USA, Singapore, Brazil, Argentine, Egypt, Angola, and Australia. DOF ASA is listed on the Oslo Exchange since 1997.

Abonner

Dokumenter og linker