Finansiell rapport 2. kvartal 2014 DOF ASA

DOF konsernets inntekter utgjør NOK 2 791 mill i 2. kvartal og driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) på NOK 866 mill. Driftsresultat (EBIT) er NOK 608 mill og resultat etter skatt er NOK 188 mill. Konsernet har idag en kontraktsreserve (inkl. opsjoner) på totalt NOK 61 milliarder.

Vedlagt følger Finansrapport pr. 2. kvartal 2014.

Det blir lagt ut webcast på www.dof.no torsdag 21. august kl 08:30.

 Kontaktperson: 

CEO Mons Aase, Tlf. +47 91 66 10 12
CFO Hilde Drønen, Tlf + 47 91 66 10 09

Abonner