Finansiell rapport 2. kvartal 2015 DOF ASA

DOF konsernet har i andre kvartal oppnådd totale inntekter på NOK 2 778 mill og driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) på NOK 976 mill. Operasjonell EBITDA (ekskl. salgsgevinster) utgjør NOK 838 mill. Driftsresultat (EBIT) utgjør NOK 410 mill og inkluderer nedskrivninger på NOK 262 mill i perioden. Resultat før skatt utgjør NOK 325 mill.

Konsernet har hatt en utnyttelsesgrad på 91% for flåten samlet i kvartalet. For prosjektflåten er det oppnådd en utnyttelsesgrad på 78%.

Konsernet har i andre kvartal solgt fem skip. Hittil i år har Konsernet solgt 8 skip og frigjort likviditet tilsvarende NOK 1 150 mill etter nedbetaling av gjeld. Det er tatt levering av ett nybygg i perioden, som har startet på en langsiktig kontrakt i mai.

Konsernet har pr. dags dato en kontraktsdekning på 84% i 2015, og total verdi av ordre reserve utgjør NOK 64,4 milliarder inklusiv opsjoner på NOK 33,8 milliarder.

 Vedlagt følger Finansrapport 2. kvartal 2015.

Det blir lagt ut webcast på www.dof.no torsdag 13. august kl 08:30

 Kontaktperson: 
CEO Mons Aase, Tlf. +47 91 66 10 12
CFO Hilde Drønen, Tlf + 47 91 66 10 09

Om oss

With a multi-national workforce in excess of 2,200 personnel, DOF ASA is an international group of companies which owns and operates a fleet of modern offshore/subsea vessels, and engineering capacity to service both the offshore and subsea market. With over 25 years in the offshore business, the group has a strong position in terms of experience, innovation, product range, technology and capacity. DOF’s core businesses are vessel ownership, vessel management, project management, engineering, vessel operations, survey, remote intervention and diving operations primarily for the oil and gas sector. From PSV charter to Subsea engineering, DOF offers a full spectrum of top quality offshore services to facilitate an ever-growing and demanding industry. The company's main operation centers and business units are located in Norway, the UK, the USA, Singapore, Brazil, Argentine, Egypt, Angola, and Australia. DOF ASA is listed on the Oslo Exchange since 1997.