Finansiell rapport 2. kvartal 2016 DOF ASA

Konsernets inntekter (management rapportering) er for 2. kvartal NOK 2 439 mill (NOK 2 778 mill), og Ebitda er NOK 757 mill (NOK 838 mill). Ebitda inkl. salgsgevinst utgjør NOK 760 mill (NOK 976 mill). Driftsresultatet (Ebit) er NOK 222 mill (NOK 410 mill), herav utgjør nedskrivninger NOK 260 mill (NOK 262 mill) i perioden.

Gjennomsnittlig utnyttelsesgrad for Konsernets flåte har i 2. kvartal vært på 88%. Subsea flåten har oppnådd en utnyttelse på 86%,  AHTS flåten på 85% og PSV flåten på 93%. Konsernet har i 2. kvartal hatt tre (hel og deleide) skip i spotmarkedet i Nordsjøen, og to skip har vært i opplag i deler av perioden.

Gjennomsnittlig kontraktsdekning eksklusiv opsjoner for flåten er på 79% for gjenværende del av 2016, henholdsvis 87% for PSV flåten, 71% for AHTS flåten og 78% for subsea flåten.

Konsernet har gjennomført sin refinansieringsplan i august, som innebærer restrukturering av obligasjonsgjeld, refinansiering av flere bankfasiliteter og en fortrinnsrettsemisjon.

DOF Subsea ble i juli tildelt en 5 års kontrakt med Shell for Prelude feltet i Australia, kontrakten innebærer leie av fartøy og IRM tjenester.

Nybyggene Skandi Acu og Skandi Paraty er levert og har startet på to langsiktige kontrakter for Petrobras.

Vennligst finn vedlagt Finansrapport  2. kvartal 2016

Webcast er tilgjengelig på www.dof.no i dag, 17. august 2016 kl 08.30.

Kontaktpersoner:
CEO Mons Aase, Tlf. + 91 66 10 12
CFO Hilde Drønen, Tlf. + 91 66 10 09

Om oss

With a multi-national workforce in excess of 2,200 personnel, DOF ASA is an international group of companies which owns and operates a fleet of modern offshore/subsea vessels, and engineering capacity to service both the offshore and subsea market. With over 25 years in the offshore business, the group has a strong position in terms of experience, innovation, product range, technology and capacity. DOF’s core businesses are vessel ownership, vessel management, project management, engineering, vessel operations, survey, remote intervention and diving operations primarily for the oil and gas sector. From PSV charter to Subsea engineering, DOF offers a full spectrum of top quality offshore services to facilitate an ever-growing and demanding industry. The company's main operation centers and business units are located in Norway, the UK, the USA, Singapore, Brazil, Argentine, Egypt, Angola, and Australia. DOF ASA is listed on the Oslo Exchange since 1997.