Finansiell rapport 3. kvartal 2014 DOF ASA

DOF konsernets inntekter utgjør NOK 2 772 mill i 3. kvartal og driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) på NOK 914 mill. Driftsresultat (EBIT) er NOK 600 mill og resultat etter skatt er NOK 109 mill. Konsernet har idag en kontraktsreserve (inkl. opsjoner) på totalt NOK 60 milliarder.

Vedlagt følger Finansrapport pr. 3. kvartal 2014.

Det blir lagt ut webcast på www.dof.no fredag 14. november kl 08:30.

 Kontaktperson: 

CEO Mons Aase, Tlf. +47 91 66 10 12
CFO Hilde Drønen, Tlf + 47 91 66 10 09