Finansiell rapport 3. kvartal 2016 DOF ASA

Konsernets inntekter (management rapportering) utgjør for 3. kvartal NOK 2 036 mill (NOK 2 901 mill). Operasjonelt driftsresultat før av- og nedskrivninger (Ebitda) utgjør NOK 727 mill (NOK 933 mill). Driftsresultatet (Ebit) er NOK -495 mill (NOK 542 mill), herav utgjør nedskrivninger NOK 928 mill (NOK 118 mill) i 3. kvartal. Resultat før skatter er positivt med NOK 565 mill (NOK -439 mill), hvorav restrukturering av obligasjonsgjeld i august har påvirket finansresultatet.

Gjennomsnittlig utnyttelsesgrad for Konsernets flåte har vært på totalt  83% i 3. kvartal. Subsea flåten har oppnådd en utnyttelse på 79%, AHTS flåten på 75% og PSV flåten på 96%. Konsernet har i 3. kvartal hatt fem (hel og deleide) skip som har operert i spotmarkedet i Nordsjøen, og i tillegg ett skip som har operert i det kortsiktige markedet i Asia. Ved kvartalsslutt hadde Konsernet fire skip i opplag, hvorav ett skip er solgt og levert til nye eiere i november.

Gjennomsnittlig kontraktsdekning eksklusiv opsjoner for flåten er på 82% for gjenværende del av 2016, henholdsvis 89% for PSV flåten, 77% for AHTS flåten og 81% for subsea flåten.

Konsernet har gjennomført sin refinansieringsplan i august, inkludert restrukturering av obligasjonsgjeld og en fortrinnsrettsemisjon i DOF ASA. En ny fasilitet på NOK 3 800 mill for refinansiering av 27 skip ble trukket i oktober.

Første levering av Skandi Buzios ble gjennomført i september og skipet er for tiden i Holland for installasjon av et 650 tonns leggetårn.

Det er inngått avtale om salg av Skandi Santos.

Vennligst finn vedlagt Finansrapport 3. kvartal 2016.

Webcast er tilgjengelig på www.dof.no fra onsdag 16. november 2016 kl 08.30.

Kontaktpersoner:
CEO Mons Aase, Tlf. + 91 66 10 12
CFO Hilde Drønen, Tlf. + 91 66 10 09

Om oss

With a multi-national workforce in excess of 2,200 personnel, DOF ASA is an international group of companies which owns and operates a fleet of modern offshore/subsea vessels, and engineering capacity to service both the offshore and subsea market. With over 25 years in the offshore business, the group has a strong position in terms of experience, innovation, product range, technology and capacity. DOF’s core businesses are vessel ownership, vessel management, project management, engineering, vessel operations, survey, remote intervention and diving operations primarily for the oil and gas sector. From PSV charter to Subsea engineering, DOF offers a full spectrum of top quality offshore services to facilitate an ever-growing and demanding industry. The company's main operation centers and business units are located in Norway, the UK, the USA, Singapore, Brazil, Argentine, Egypt, Angola, and Australia. DOF ASA is listed on the Oslo Exchange since 1997.

Abonner

Dokumenter og linker