Finansiell rapport 4. kvartal og foreløpige tall for 2014 DOF ASA

DOF konsernet har oppnådd en omsetning på totalt NOK 2 878 million og en operasjonell EBITDA på NOK 1 050 million inklusiv salgsgevinst på NOK 264 million i 4. kvartal. Driftsresultat (EBIT) utgjorde NOK 727 million. Salg av skip har styrket balansen med ca. NOK 1 350 million i likviditet.

Subsea prosjektaktiviteten har hatt en utnyttelsesgrad på 67% og faste subsea kontrakter 93% i kvartalet. Utnyttelsesgraden har vært 88% for PSV og 80% for AHTS segmentet.  Konsernet har pr. dags dato bygget en historisk høy kontraktsreserve på totalt NOK 65 milliarder.

Vedlagt følger Finansrapport pr. 4. kvartal 2014

Det blir lagt ut webcast på www.dof.no fredag 20. februar kl 08:30.

Kontaktpersoner: 

CEO Mons Aase, Tlf. +47 91 66 10 12
CFO Hilde Drønen, Tlf + 47 91 66 10 09

Om oss

With a multi-national workforce in excess of 2,200 personnel, DOF ASA is an international group of companies which owns and operates a fleet of modern offshore/subsea vessels, and engineering capacity to service both the offshore and subsea market. With over 25 years in the offshore business, the group has a strong position in terms of experience, innovation, product range, technology and capacity. DOF’s core businesses are vessel ownership, vessel management, project management, engineering, vessel operations, survey, remote intervention and diving operations primarily for the oil and gas sector. From PSV charter to Subsea engineering, DOF offers a full spectrum of top quality offshore services to facilitate an ever-growing and demanding industry. The company's main operation centers and business units are located in Norway, the UK, the USA, Singapore, Brazil, Argentine, Egypt, Angola, and Australia. DOF ASA is listed on the Oslo Exchange since 1997.

Abonner