Finansiell rapport 4. kvartal og foreløpige tall for 2014 DOF ASA

DOF konsernet har oppnådd en omsetning på totalt NOK 2 878 million og en operasjonell EBITDA på NOK 1 050 million inklusiv salgsgevinst på NOK 264 million i 4. kvartal. Driftsresultat (EBIT) utgjorde NOK 727 million. Salg av skip har styrket balansen med ca. NOK 1 350 million i likviditet.

Subsea prosjektaktiviteten har hatt en utnyttelsesgrad på 67% og faste subsea kontrakter 93% i kvartalet. Utnyttelsesgraden har vært 88% for PSV og 80% for AHTS segmentet.  Konsernet har pr. dags dato bygget en historisk høy kontraktsreserve på totalt NOK 65 milliarder.

Vedlagt følger Finansrapport pr. 4. kvartal 2014

Det blir lagt ut webcast på www.dof.no fredag 20. februar kl 08:30.

Kontaktpersoner: 

CEO Mons Aase, Tlf. +47 91 66 10 12
CFO Hilde Drønen, Tlf + 47 91 66 10 09

Abonner