FINANSIELL RAPPORT DOF ASA 2. KVARTAL 2013

Report this content

Vedlagt følger finansiell rapport for DOF ASA for 2. kvartal 2013.

Det blir lagt ut webcast på www.dof.no fra kl 07:30 i morgen.

Kontaktpersoner:  

CEO Mons Aase, tlf. +47 91 66 10 12
CFO Hilde Drønen, tlf + 47 91 66 10 09

Abonner

Dokumenter og linker