FINANSIELL RAPPORT DOF ASA 2. KVARTAL 2013

Vedlagt følger finansiell rapport for DOF ASA for 2. kvartal 2013.

Det blir lagt ut webcast på www.dof.no fra kl 07:30 i morgen.

Kontaktpersoner:  

CEO Mons Aase, tlf. +47 91 66 10 12
CFO Hilde Drønen, tlf + 47 91 66 10 09

Abonner

Dokumenter og linker