Finansiell rapport første halvår 2011 DOF ASA

 


Vedlagt følger finansiell rapport for DOF ASA første halvår 2011.
Det er lagt ut webcast på www.dof.no.
 
Kontaktperson:
CEO Mons Aase, Tlf. +47 91 66 10 12
CFO Hilde Drønen, Tlf + 47 91 66 10 09

 

 

Abonner

Dokumenter og linker