GODKJENNING REFINANSIERING AV LANGSIKTIG BANKGJELD

Det refereres til børsmelding sendt den 6. juni angående en langsiktig refinansieringsplan for selskapet.

Selskapet har nå mottatt aksept fra alle bankene angående et nytt langsiktig lån i DOF Rederi AS på tilsammen NOK 3,8 milliarder.

Selskapets banker har som en del av denne refinansieringen akseptert en 75% reduksjon i avdragene de neste tre årene på den nye fasiliteten i DOF Rederi AS og det 50% eide DOF Deepwater AS for en 3 års periode. Dette  vil gi en total likviditetseffekt på NOK 1,3 milliarder.

De nye bankfasilitetene er betinget av tilfredsstillende dokumentasjon og vilkår for gjennomføring akseptabel for alle de involverte bankene, og som er i tråd med vanlig bankpraksis i tilsvarende transaksjoner, og forutsetter, blant annet, gjennomføring av en fortrinnsrettsemisjon og restrukturering av obligasjonsgjeld i DOF ASA.

Tegningsperiode for  fortrinnsrettsemisjonen startet denne uken og Møgster Offshore AS har tegnet seg for 750 000 000 tilbudsaksjer for et samlet beløp på NOK 750 mill, se børsmelding om meldepliktig handel sendt den 11. juli 2016. Restrukturering av obligasjonslånene DOF09, DOF10, DOF11 ble godkjent av obligasjonseierne i hvert av de nevnte lånene den 5. juli 2016. 

Kontaktpersoner:

CEO Mons S. Aase, +47 91 66 10 12

CFO Hilde Drønen, +47 91 66 10 09

Abonner