Kapitalforhøyelse registrert

Det vises til børsmelding fra DOF ASA (DOF) 1. november 2011. Kapitalforhøyelsen knyttet til reparasjonsemisjonen i selskapet, vedtatt av styret 14. oktober 2011 med grunnlag i registrert fullmakt gitt til styret av selskapets generalforsamling den 26. mai 2011, er nå registrert i Foretaksregisteret.

Den nye aksjekapitalen i DOF er 222 102 696 fordelt på 111 051 348 aksjer hver pålydende NOK 2. 

De nye aksjene som er utstedt i forbindelse med reparasjonsemisjonen vil bli registrert på de relevante tegnernes VPS-konti og være notert på Oslo Børs rundt 10. november 2011.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Mons S. Aase, CEO

Tlf: + 47 91 66 10 12

eller

Hilde Drønen, CFO

Tlf: +47 91 66 10 09

Om oss

With a multi-national workforce in excess of 2,200 personnel, DOF ASA is an international group of companies which owns and operates a fleet of modern offshore/subsea vessels, and engineering capacity to service both the offshore and subsea market. With over 25 years in the offshore business, the group has a strong position in terms of experience, innovation, product range, technology and capacity. DOF’s core businesses are vessel ownership, vessel management, project management, engineering, vessel operations, survey, remote intervention and diving operations primarily for the oil and gas sector. From PSV charter to Subsea engineering, DOF offers a full spectrum of top quality offshore services to facilitate an ever-growing and demanding industry. The company's main operation centers and business units are located in Norway, the UK, the USA, Singapore, Brazil, Argentine, Egypt, Angola, and Australia. DOF ASA is listed on the Oslo Exchange since 1997.

Abonner