MELDING OM HANDEL – GJENNOMFØRING AV TILBUD OG TILHØRENDE TRANSAKSJONER

Det vises til pressemelding datert 19. november 2008. DOF ASA (”DOF”). Alle DOFs forbehold for gjennomføring av oppgjør under tilbudet om erverv av aksjer i DOF Subsea ASA (”DOFSUB”) som ble fremsatt ved tilbudsdokument av 28. oktober 2008 er nå løftet, og aksjonærer i DOFSUB som aksepterte tilbudet mottok oppgjør i dag. DOF har således ervervet 49.581.790 aksjer i DOFSUB, tilsvarende 41,41% av aksjene i DOFSUB, til en kurs pr aksje på NOK 36. Samlet beholdning etter ervervet er 118.037.781 aksjer i DOFSUB, tilsvarende 98,58% av aksjekapitalen i DOFSUB.

DOF vil deretter i dag overføre 118.037.781 aksjer i DOFSUB, tilsvarende 98,58% av aksjekapitalen i DOFSUB til DOF Subsea Holding AS, et selskap hvor DOF ved overføringen blir eier av 51% av aksjene. DOF vil motta et vederlag bestående av (i) NOK 2.311.149.127 i kontanter og (ii) 61.063.992 aksjer i DOF Subsea Holding AS. DOF vil etter overføringen ikke eie, bortsett fra det indirekte eierskap gjennom DOF Subsea Holding AS, aksjer eller rettigheter til aksjer i DOFSUB.

I forbindelse med oppgjør under DOFs tilbud som nevnt ovenfor, vil DOF overføre 2.845.500 aksjer, tilsvarende 50.5% av aksjekapitalen, i DOF Installer ASA til DOF Subsea Holding AS mot oppgjør i aksjer i DOF Subsea Holding AS. DOF vil videre overføre sine rettigheter og plikter under tre byggekontrakter med Tebma Shipyards Limited til DOF Subsea Holding AS mot oppgjør i aksjer i DOF Subsea Holding AS. De nevnte transaksjoner forventes gjennomført i dag.

DOF forventer at gjennomføring av den rettede emisjon på NOK 300 mill mot First Reserve i Norskan AS vil finne sted i løpet av kort tid.


Kontaktperson: Mons Aase, +47 91 66 10 12

Om oss

With a multi-national workforce in excess of 2,200 personnel, DOF ASA is an international group of companies which owns and operates a fleet of modern offshore/subsea vessels, and engineering capacity to service both the offshore and subsea market. With over 25 years in the offshore business, the group has a strong position in terms of experience, innovation, product range, technology and capacity. DOF’s core businesses are vessel ownership, vessel management, project management, engineering, vessel operations, survey, remote intervention and diving operations primarily for the oil and gas sector. From PSV charter to Subsea engineering, DOF offers a full spectrum of top quality offshore services to facilitate an ever-growing and demanding industry. The company's main operation centers and business units are located in Norway, the UK, the USA, Singapore, Brazil, Argentine, Egypt, Angola, and Australia. DOF ASA is listed on the Oslo Exchange since 1997.

Abonner