OPPDATERING VEDRØRENDE INTENSJON OM ERVERV AV DOF SUBSEA ASA

Vi viser til pressemelding datert 10 juli 2008. DOF ASA (”DOF”) informerte der om intensjonsavtale inngått med en finansiell partner om å fremsette tilbud om erverv av alle utestående aksjer i DOF Subsea ASA, og deretter å iverksette visse etterfølgende transaksjoner. Intensjonen om å iverksette tilbudet er bl.a. avhengig av en tilfredsstillende gjennomføring av due diligence og sluttføring av endelige avtaler mellom DOF og den finansielle partneren, som er First Reserve Corporation (”FRC”).

FRC har nå i hovedsak avsluttet due diligence, og partene er i en prosess der de siste avtaler blir diskutert.

Basert på diskusjonene om vilkår og betingelser, og som et resultat av rådende usikkerhet i det finansielle markedet, fremstår det for DOF som tvilsomt at en slik transaksjon kan gjennomføres til de betingelser som ble presentert i pressemeldingen av 10. juli 2008.

DOF forventer en snarlig konklusjon på diskusjonen og vil fatte en endelig beslutning om hvorvidt transaksjonene skal fortsette. Markedet vil deretter bli informert om resultatet. Pareto Securities AS er engasjert som DOF’s finansielle rådgiver i forbindelse med de ovennevnte transaksjoner.


Om oss

With a multi-national workforce in excess of 2,200 personnel, DOF ASA is an international group of companies which owns and operates a fleet of modern offshore/subsea vessels, and engineering capacity to service both the offshore and subsea market. With over 25 years in the offshore business, the group has a strong position in terms of experience, innovation, product range, technology and capacity. DOF’s core businesses are vessel ownership, vessel management, project management, engineering, vessel operations, survey, remote intervention and diving operations primarily for the oil and gas sector. From PSV charter to Subsea engineering, DOF offers a full spectrum of top quality offshore services to facilitate an ever-growing and demanding industry. The company's main operation centers and business units are located in Norway, the UK, the USA, Singapore, Brazil, Argentine, Egypt, Angola, and Australia. DOF ASA is listed on the Oslo Exchange since 1997.

Abonner