OPPSLAG I FINANSAVISEN

 

Etter oppslaget i Finansavisen på fredag den 19.08.11 vil styret i DOF ASA kort presisere følgende i tilknytning til selskapets kjøp av skipet ”Skandi Waveney” i desember 2008 :

DOF ASA var i utgangspunktet minoritetsaksjonær i selskapet som kjøpte skipet. Styret vurderte dette den gang som hensiktsmessig. DOF ASA hadde imidlertid fremforhandlet en rett (ingen plikt) til å kjøpe nærstående sine aksjer, herunder Helge Møgster og Mons Aase, til en fast pris uavhengig av verdiutviklingen for skipet. Selskapet hadde ingen slik rett overfor aksjonærer som ikke var nærstående, men DOF ASA ville gjennom utøvelsen av kjøpsretten komme over 50,0 %. Selskapet utøvde denne retten etter ca. 15 måneder. Helge Møgster og Mons Aase som ble navngitt i Finansavisen oppnådde hver en gevinst på NOK 360.000,- på dette salget.(tilsvarende en avkastning på 8% p.a.)

Styret er også i dag tilfreds med at det lot seg gjøre å gjennomføre kjøpet av skipet til tross for den uoversiktlige markedssituasjonen som rådet i desember 2008.

Kontakt: styreformann, Helge Møgster, tlf. 91661007

 

 

Abonner