ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Det ble avholdt ordinær generalforsamling i DOF ASA fredag 23. mai 2014 klokken 10.30. Samtlige beslutninger ble vedtatt i henhold til styrets forslag og valgkomiteens innstilling.

Vedlagt følger kopi av signert protokoll fra ordinær generalforsamling i DOF ASA 2014.

Kontaktperson: CEO Mons Aase, tlf. 91661012.