PLANLAGT RETTET EMISJON

 

DOF ASA (“DOF”) har engasjert Pareto Securities AS og Nordea Markets (“Tilretteleggerne”) med hensyn til å gjennomføre en planlagt rettet emisjon med et brutto emisjonsproveny på NOK 600 millioner ved utstedelse av opp til 20 millioner nye aksjer.

Tegningskursen vil bli bestemt gjennom en book-building prosess med et prisintervall på NOK 30.00–35.00 per aksje. Emisjonen er fulltegnet av visse av selskapets største aksjonærer på en tegningskurs på NOK 30 per aksje. Provenyet fra den planlagte rettede emisjonen vil bli brukt til å vokse subsea-organisasjonen, samt generelle selskapsformål.

Tegningsperioden vil være fra mandag 12. september 2011 kl 17:30 til og med tirsdag 13. september 2011 kl 08:00. Selskapet kan imidlertid når som helst beslutte å avslutte eller å forlenge tegningsperioden. Emisjonen er betinget av styrets godkjennelse. Selskapets styret forbeholder seg retten til å kansellere den rettede emisjonen.

For å kunne forestå rask levering av nye aksjer vil investorer i emisjonen motta allerede noterte aksjer som er lånt ut av Møgster Offshore AS i henhold til en aksjelånsavtale. Som følge av dette vil alle aksjene som tilbys i den rettede emisjonen være handlebare på Oslo Børs fra og med tildeling. De lånte aksjene vil bli levert tilbake til Møgster Offshore AS ved utstedelse av nye aksjer i henhold til fullmakt fra generalforsamlingen avholdt 26. mai 2011.

I forbindelse med den rettede emisjonen er det planlagt en påfølgende reparasjonsemisjon med samlet brutto emisjonsproveny på opp til NOK 30 millioner som skal rettes mot eksisterende aksjonærer som ikke deltok i den rettede emisjonen.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Mons Aase, adm.dir.

Tel: +47 91 66 10 12

 

 

Om oss

With a multi-national workforce in excess of 2,200 personnel, DOF ASA is an international group of companies which owns and operates a fleet of modern offshore/subsea vessels, and engineering capacity to service both the offshore and subsea market. With over 25 years in the offshore business, the group has a strong position in terms of experience, innovation, product range, technology and capacity. DOF’s core businesses are vessel ownership, vessel management, project management, engineering, vessel operations, survey, remote intervention and diving operations primarily for the oil and gas sector. From PSV charter to Subsea engineering, DOF offers a full spectrum of top quality offshore services to facilitate an ever-growing and demanding industry. The company's main operation centers and business units are located in Norway, the UK, the USA, Singapore, Brazil, Argentine, Egypt, Angola, and Australia. DOF ASA is listed on the Oslo Exchange since 1997.

Abonner