SALG AV  5 SKIP I BRASIL

DOF ASA sitt datterselskap, Norskan Offshore  i Rio de Janeiro, Brasil, har  inngått en avtale om salg av 5 skip med operasjon i Brasil. Skipene som inngår i avtalen er  «Skandi Copacabana», UT 722 L, byggeår 2005, «Skandi Leblon», UT 755 L, byggeår 2004, «Skandi Flamengo», UT 755 L, byggeår 2003, «Skandi Yare», UT 755, byggeår 2001 og «Skandi Stolmen», UT 755, byggeår 1997.

Kjøper er selskaper eid av et brasiliansk egenkapitalfond administrert av Mantiq  Investimentos og Mare Investimentos med kontorer i Sao Paulo og Rio de Janeiro, Brasil. Norskan Offshore Ltda. vil inntil videre og senest fram til de nåværende befraktningskontraktene i Brasil er avsluttet ha driftsansvaret for skipene. For to av PSV’ene, Skandi Leblon og Skandi Flamengo,  som har faste kontrakter som utløper i 2015, har DOF fortsatt markedsrisiko i forbindelse med fornyelser av disse to befraktningskontraktene.

Salget er forventet å frigi  ca. NOK 500 mill i fri likviditet til rederiene etter nedbetaling av lån på skipene. Overlevering av skipene er planlagt å skje i perioden ultimo februar til april.

CEO Mons Aase uttaler: « Vi er svært fornøyd med å ha inngått avtale om dette salget, og ser fram til å samarbeide videre med de nye eierne. Salget er videre tilpasset DOF sin langsiktige strategi om å prioritere eierskap og operasjon av mer avanserte fartøyer i brasilianske farvann

Kontaktpersoner:    
CEO Mons S. Aase, tlf. 91661012 
CFO Hilde Drønen, tlf. 91661009

Abonner