STYREGODKJENNING AV ENDELIG ÅRSREGNSKAP 2010

Styret i DOF ASA har i styremøte den 5. april 2011 godkjent endelig årsregnskap for 2010. Med unntak av skattekostnad som er redusert er endelig regnskap i tråd med foreløpig rapport presentert den 24. februar 2011.

Ordinær generalforsamling avholdes i henhold til selskapet finansielle kalender torsdag den 26. mai 2011 på Alfabygget, Storebø. Innkalling, årsrapport og agenda med vedlegg vil bli distribuert via Oslo Børs og www.dof.no. Selve innkallingen vil også bli sendt pr post.

Kontaktperson:
CFO Hilde Drønen, tlf 91 66 10 09

Om oss

With a multi-national workforce in excess of 2,200 personnel, DOF ASA is an international group of companies which owns and operates a fleet of modern offshore/subsea vessels, and engineering capacity to service both the offshore and subsea market. With over 25 years in the offshore business, the group has a strong position in terms of experience, innovation, product range, technology and capacity. DOF’s core businesses are vessel ownership, vessel management, project management, engineering, vessel operations, survey, remote intervention and diving operations primarily for the oil and gas sector. From PSV charter to Subsea engineering, DOF offers a full spectrum of top quality offshore services to facilitate an ever-growing and demanding industry. The company's main operation centers and business units are located in Norway, the UK, the USA, Singapore, Brazil, Argentine, Egypt, Angola, and Australia. DOF ASA is listed on the Oslo Exchange since 1997.

Abonner