STYREGODKJENNING AV ENDELIG ÅRSREGNSKAP 2011

Styret i DOF ASA har i styremøte den 19. april 2012 godkjent endelig årsregnskap for 2011. Årets resultat er redusert med ca NOK 42 mill i forhold til foreløpig regnskap presentert 27. februar 2012. Denne endring er i hovedsak relatert til økning i skattekostnader. 

Ordinær generalforsamling avholdes i henhold til selskapet finansielle kalender torsdag den 24. mai 2012 på Alfabygget, Storebø. Innkalling, årsrapport og agenda med vedlegg vil bli distribuert via Oslo Børs og www.dof.no. Selve innkallingen vil også bli sendt pr post. 

Kontaktperson:

CFO Hilde Drønen, tlf +47 91 66 10 09

Om oss

With a multi-national workforce in excess of 2,200 personnel, DOF ASA is an international group of companies which owns and operates a fleet of modern offshore/subsea vessels, and engineering capacity to service both the offshore and subsea market. With over 25 years in the offshore business, the group has a strong position in terms of experience, innovation, product range, technology and capacity. DOF’s core businesses are vessel ownership, vessel management, project management, engineering, vessel operations, survey, remote intervention and diving operations primarily for the oil and gas sector. From PSV charter to Subsea engineering, DOF offers a full spectrum of top quality offshore services to facilitate an ever-growing and demanding industry. The company's main operation centers and business units are located in Norway, the UK, the USA, Singapore, Brazil, Argentine, Egypt, Angola, and Australia. DOF ASA is listed on the Oslo Exchange since 1997.

Abonner