TILDELING AV KONTRAKTER

DOF Subsea og DOF har blitt tildelt IMR- og installasjonskontrakter i Asia og i Nordsjøen, med en total kontraktsverdi på omtrent NOK 270 millioner. Kontraktene vil sikre utnyttelse av prosjektflåten i regionene.

I Asia-regionen har OMV New Zealand tildelt DOF Subsea en IMR-kontrakt, hvor arbeidet innebærer inspeksjon, vedlikehold og oppgradering av 8 forankringsliner ved Maari-feltets FPSO, Raroa. Offshore-fasen av prosjektet vil bli utført første halvår 2016 og skipet Skandi Hercules vil bli benyttet.

Med denne kontraktstildelingen er Skandi Hercules sikret utnyttelse under IMR-kontrakter til slutten av 3. kvartal 2016.

I Nordsjøen har DOF Subsea blitt tildelt en kontrakt av ENI for støttetjenester knyttet til igangsettelse av Goliat FPSO, samt tildelt en kontrakt av BW Offshore for installasjon av forankringssystemer for en FPSO på britisk sokkel.

I Argentina er DOF tildelt en 75 dagers kontrakt + opsjoner med oppstart i desember. Kontrakten inkluderer skip og ROV tjenester. Skandi Chieftain er benyttet på denne kontrakten.

Mons S. Aase, CEO, uttalte «Jeg er fornøyd med kontraktstildelingene som bidrar til å sikre utnyttelse av organisasjonen og flåten.

DOF Subsea har levert IMR-tjenester for OMV sin FPSO Raroa i 2013, og det er hyggelig at OMV nok en gang velger DOF Subsea som leverandør.»

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Mons S. Aase, CEO, DOF ASA Tlf: 91 66 10 12
Hilde Drønen, CFO, DOF ASA  Tlf: 91 66 10 09

Abonner