TILDELING AV KONTRAKTER

DOF Subsea og DOF har blitt tildelt IMR- og installasjonskontrakter i Asia og i Nordsjøen, med en total kontraktsverdi på omtrent NOK 270 millioner. Kontraktene vil sikre utnyttelse av prosjektflåten i regionene.

I Asia-regionen har OMV New Zealand tildelt DOF Subsea en IMR-kontrakt, hvor arbeidet innebærer inspeksjon, vedlikehold og oppgradering av 8 forankringsliner ved Maari-feltets FPSO, Raroa. Offshore-fasen av prosjektet vil bli utført første halvår 2016 og skipet Skandi Hercules vil bli benyttet.

Med denne kontraktstildelingen er Skandi Hercules sikret utnyttelse under IMR-kontrakter til slutten av 3. kvartal 2016.

I Nordsjøen har DOF Subsea blitt tildelt en kontrakt av ENI for støttetjenester knyttet til igangsettelse av Goliat FPSO, samt tildelt en kontrakt av BW Offshore for installasjon av forankringssystemer for en FPSO på britisk sokkel.

I Argentina er DOF tildelt en 75 dagers kontrakt + opsjoner med oppstart i desember. Kontrakten inkluderer skip og ROV tjenester. Skandi Chieftain er benyttet på denne kontrakten.

Mons S. Aase, CEO, uttalte «Jeg er fornøyd med kontraktstildelingene som bidrar til å sikre utnyttelse av organisasjonen og flåten.

DOF Subsea har levert IMR-tjenester for OMV sin FPSO Raroa i 2013, og det er hyggelig at OMV nok en gang velger DOF Subsea som leverandør.»

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Mons S. Aase, CEO, DOF ASA Tlf: 91 66 10 12
Hilde Drønen, CFO, DOF ASA  Tlf: 91 66 10 09

Om oss

With a multi-national workforce in excess of 2,200 personnel, DOF ASA is an international group of companies which owns and operates a fleet of modern offshore/subsea vessels, and engineering capacity to service both the offshore and subsea market. With over 25 years in the offshore business, the group has a strong position in terms of experience, innovation, product range, technology and capacity. DOF’s core businesses are vessel ownership, vessel management, project management, engineering, vessel operations, survey, remote intervention and diving operations primarily for the oil and gas sector. From PSV charter to Subsea engineering, DOF offers a full spectrum of top quality offshore services to facilitate an ever-growing and demanding industry. The company's main operation centers and business units are located in Norway, the UK, the USA, Singapore, Brazil, Argentine, Egypt, Angola, and Australia. DOF ASA is listed on the Oslo Exchange since 1997.

Abonner