Valg av nye styremedlemmer i DOF ASA

I forbindelse med ekstraordinær generalforsamling i DOF ASA som blir avholdt 6. juli 2016, har selskapets valgkomite foreslått følgende nye styremedlemmer valgt til erstatning for Nina Sandnes, Olav Kristian Falnes og Karoline Møgster, jfr. dagsordens pkt. 8:

Kathryn M. Baker.

Kathryn M. Baker ble født i 1964, er bosatt i Norge, og er statsborger i USA. Hun har en bachelorgrad i økonomi og en MBA - grad. Hun er for tiden styremedlem i Norges Bank, hvor hun også er medlem av revisjons- og eierskapskomiteene. Kathryn Baker tjenestegjør også i den europeiske rådgivende forsamling for Tuck School of Business, og i etikkomiteen til Norsk Venturekapitalforening (NVCA), hvor hun tidligere var styreleder. Kathryn Baker holder også en rekke andre styreposisjoner, har tidligere vært partner i det norske egenkapitalfondet Reiten & Co. i 15 år, og har dessuten vært ansatt i Morgan Stanley og McKinsey.  

Lars Purlund.

Lars Purlund ble født i 1965, er dansk statsborger og bosatt i Danmark. Han har en mastergrad i Internasjonal Økonomi, og har arbeidet for diverse banker, herunder Danske Bank A/S og Svenska Handelsbanken. Han har eller bakgrunn som investment manager i Sparinvest S.A., og holder diverse styreposisjoner, blant disse i Norwegian Energy Company ASA (Noreco).

Marianne Møgster.

Marianne Møgster ble født i 1974. Hun er siviløkonom fra Norges Handelshøyskole, NHH. Hun er for tiden Senior Vice President of Finance i DOF Subsea AS, og har erfaring fra diverse andre posisjoner i DOF, StatoilHydro og Norsk Hydro. Marianne Møgster har dessuten erfaring fra styreverv I DOF – konsernet, og har vært styremedlem i Lerøy Seafoood Group AS siden 2012.

Kontaktpersoner:

Mons S. Aase, CEO. Tlf. 91 66 10 12

Hilde Drønen, CFO. Tlf. 91 66 10 09

Abonner