DOF SUBSEA ASA – MELDING OM HANDEL – TVANGSINNLØSNING

DOF Subsea Holding AS, et selskap som er eiet av DOF ASA med 51% og av First Reserve med 49%, har i dag ervervet 118.037.781 aksjer i DOF Subsea ASA, tilsvarende 98,58% av aksjekapitalen i DOF Subsea ASA (”DOFSUB”) mot et vederlag bestående av (i) NOK 2.311.149.127 i kontanter og (ii) 61.063.992 aksjer i DOF Subsea Holding AS.

DOF Subsea Holding AS’ samlede beholdning av aksjer i DOFSUB etter ervervet er 118.037.781 aksjer, tilsvarende 98,58% av aksjekapitalen og stemmene i DOF Subsea ASA.

Oslo Børs har ved vedtak av 21. oktober 2008 gitt DOF Subsea Holding AS dispensasjon fra tilbudsplikt på bakgrunn av at DOF Subsea Holding AS har forpliktet seg til innen fire uker fra i dag å gjennomføre tvungen overføring i henhold til reglene i verdipapirhandelloven § 6-22 av alle aksjer i DOFSUB som ikke er eiet av DOF Subsea Holding AS.

På bakgrunn av at DOF Subsea Holding AS nå eier aksjer i DOFSUB som representerer over 90% av aksjene og stemmene i DOFSUB, har styret i DOF Subsea Holding AS i dag vedtatt å tvangsinnløse de resterende aksjene i DOFSUB. Innløsningsprisen vil være NOK 36, det vil si den samme prisen som DOF ASA tilbød i sitt tilbud av 28. oktober 2008.

Etter vedtaket om å gjennomføre en tvangsinnløsning vil DOF Subsea Holding AS overføre alle aksjer i DOFSUB til sin heleide datter DOF Subsea Holding 2 AS mot oppgjør i aksjer i DOF Subsea Holding 2 AS og motregning av et lån som DOF Subsea Holding 2 AS har ytet til DOF Subsea Holding AS.

Kontaktperson: Mons Aase, 91 66 10 12

Om oss

DOF Subsea is a world-class subsea services contractor, providing survey, IRM, construction support and subsea engineering. Headquartered in Bergen, Norway with offices worldwide, DOF Subsea has been listed on the Oslo Stock Exchange since November 2005. In total, DOF Subsea employs over 1,200 highly qualified staff and owns state-of-the-art equipment including 23 offshore vessels, 25 ROVs, 1 AUV and 11 diving spreads. DOF Subsea's aim is to provide customers with products, technologies and services of the highest quality.