Årlig oversikt

Årlig oversikt

Utstedere av børsnoterte omsettelige verdipapirer er pålagt å sende
til børsen en årlig oversikt over informasjon som er gjort
tilgjengelig for allmennheten, jfr. Verdipapirhandelloven § 5-11.

Vedlagt følger årlig oversikt for Fred. Olsen Energy for perioden
01.03.2007-01.04.2008.

Om oss

Fred. Olsen Energy ASA (the Company) is listed on the Oslo Stock Exchange and provides exploration and production services to the offshore oil and gas industry building on 150 years experience in shipping and more than 35 years in offshore drilling. The Company focuses on rewarding long term customer relationships where innovative and integrated solutions are presented to the benefit of our customers, shareholders and employees.

Abonner

Dokumenter og linker