NY BOREKONTRAKT FOR BREDFORD DOLPHIN

Dolphin AS, et heleid datterselskap av Fred. Olsen Energy ASA, har inngått en avtale med RWE Dea Norge AS om en 160 dagers borekontrakt for den halvt-nedsenkbare boreriggen Bredford Dolphin for operasjon på norsk kontinentalsokkel. I tillegg har AGR Petroleum en opsjon på å forlenge kontraktsperioden med 80 dager til 240 dager innen utgangen av juni 2009. Tildelingen er med forbehold om endelig kontrakt og kontrakten forventes påbegynt idet nåværende kontrakt utløper. Estimert kontraktsverdi er ca. USD 69 millioner for den faste perioden.

Om oss

Fred. Olsen Energy ASA (the Company) is listed on the Oslo Stock Exchange and provides exploration and production services to the offshore oil and gas industry building on 150 years experience in shipping and more than 35 years in offshore drilling. The Company focuses on rewarding long term customer relationships where innovative and integrated solutions are presented to the benefit of our customers, shareholders and employees.

Abonner