Offentliggjøring av resultat for 1. kvartal 2008

Offentliggjøring av resultat for 1. kvartal 2008

I forbindelse med offentliggjøringen av konsernets resultat for 1.
kvartal 2008, inviterer Fred. Olsen Energy ASA til presentasjon av
regnskapet i form av en presse- og analytikerkonferanse torsdag 24.
april 2008 kl. 09.00. Presentasjonen finner sted i Selskapets lokaler i
Fred. Olsensgt. 2, Oslo. Påmeldingen meddeles Sølvi van Spronsen, tlf.
22 34 12 43 eller på e-mail svs@fredolsen.no .

Oslo 14.04.2008
Fred. Olsen Energy ASA

Om oss

Fred. Olsen Energy ASA (the Company) is listed on the Oslo Stock Exchange and provides exploration and production services to the offshore oil and gas industry building on 150 years experience in shipping and more than 35 years in offshore drilling. The Company focuses on rewarding long term customer relationships where innovative and integrated solutions are presented to the benefit of our customers, shareholders and employees.

Abonner