Dolphin Group ASA - Årsrapport for 2010

Vedlagt følger selskapets årsrapport for 2010 som ble vedtatt av selskapets styre 29. april. Det styrebehandlede årsregnskapet er uendret i forhold til det foreløpig og ureviderte resultat for 2010 som ble lagt frem 18. februar 2011.

Selskapets årsrapport er også lagt ut på selskapets hjemmesider www.dolphinics.com og www.dolphingeo.com.   


Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12


For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Erik Hokholt, CFO
Mob:90 75 60 64
E-post:erik.hokholt@dolphingeo.com

Ketil Sundal, VP Finance & IR
Mob:95 92 21 04
E-post:ketil@dolphinics.com


Dolphin Group ASA
Helsfyr Atrium
Innspurten 15
0663 OSLO

Tlf:23 16 70 00
Fax:23 16 71 80         
www.dolphinics.com.
www.dolphingeo.com