DOLPHIN GROUP ASA - Innstilling fra valgkomiteen

Det vises til innkalling til selskapets ordinære generalforsamling publisert 9. mai 2011.

Vedlagt følger valgkomiteens innstilling i forhold til de sakspunkter hvor valgkomiteen skal avgi sin innstilling.

Valgkomiteen har fremmet forslag om følgende sammensetning av styret:

Anne-Grete Ellingsen, styreleder
Terje Rogne, nestleder i styret
Hege Eikeland, styremedlem
Scott Kerr, styremedlem
John Pickard, styremedlem
Simen Thoresen, styremedlem valgt av de ansatte

Scott Kerr og John Pickard er foreslått som nye styremedlemmer i selskapet. Vedlagt følger curriculum vitae for det foreslåtte styret.

Generalforsamlingen avholdes mandag 30. mai 2011 kl 13:00 i selskapets lokaler, Helsfyr Atrium, Innspurten 15, 0663 Oslo. Registrering av fremmøte fra kl 12:30.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Ketil Sundal, VP Finance & IR
Mob: 95 92 21 04
E-post: ketil@dolphinics.com

Dolphin Group ASA
Helsfyr Atrium
Innspurten 15
0663 OSLO

Tlf: 23 16 70 00
Fax: 23 16 71 80

www.dolphinics.com
www.dolphingeo.com